مجله طا جواهراولین و تنها مجله تخصصی طلا جواهر، نقره، ساعت و آنتیک درایران


اخباررویدادهاصنف طلا و جواهرکسب و کار

نکات مالیاتی که لازم است بدانیم

شیوه جدید مطالبه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ توسط سازمان امور مالیاتی با تولید اظهارنامه مالیاتی پیش فرض

سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل مشمول گروه دوم و سوم شغلی [ غیر از گروه اول شغلی ] که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی مودی بیش از نصاب مقرر ( ۱۸ میلیارد تومان برای فعالان اقتصادی انفرادی و ۳۶ میلیارد تومان برای فعالان اقتصادی مشارکتی ) می باشد، اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می نماید. 

چنانچه مودیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن  با حداقل فروش و درآمد و مالیات مشخصه شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم بعنوان اظهارنامه کم ریسک بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و  برگ قطعی بر مبنای پذیرش اظهارنامه مالیاتی صادر و ابلاغ خواهد شد.

درخصوص این دسته از مودیان چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته­ ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهارنامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا