دیزاین

  • آموزشیcolor-of-year-talajavaher-magazine

    رنــگ ســال 2022

    یستم تطبیق رنگ پنتون سیستمی برای تولید رنگ استاندارد است. با استفاده از این استاندارد رنگ، تولیدکنندگان در همه جای دنیا می‌توانند به سیستم پنتون مراجعه کنند تا مطمئن شوند رنگ مورد استفاده آن‌ها، همان رنگی است که می‌خواهند بدون آن‌ که با رنگ تماس داشته باشند.

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا